Avatar
Mayni05

0 Following 0 Followers
0
Nivea Sun Protect & Refresh Cooling Sun Mist สเปรย์กันแดดตัวนี้ เค้าบอกว่า ใช้งานง่ายด้วยหัวสเปรย์ 360 องศา จึงสามารถใช้ได้ทั่วเรือนร่าง ปกป้องแม้ผิวในบริเวณที่ทาไม่ถึง ส่วนผสมของเมนทอลช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นแม้วันอากาศร้อนและยังสนุกสุดขั้วกับกิจกรรมทางน้ำได้ด้วยสูตร วอเตอร์รีซิสแทนต์ จะเป็นสเปรย์กันแดดของนีเวีย ที่ออกมาใหม่ เมื่อก่อนจะไม่ใช่แบบนี้