Sbm 16 - REVIEW สเปรย์กันแดด นีเวียต่างจากเนื้อครีมยังไง เหมาะกับใคร มาดูกัน http://sbm16.16mb.com/story.php?title=review-%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99 Nivea Sun Protect & Refresh Cooling Sun Mist สเปรย์กันแดดตัวนี้ เค้าบอกว่า ใช้งานง่ายด้วยหัวสเปรย์ 360 องศา จึงสามารถใช้ได้ทั่วเรือนร่าง ปกป้องแม้ผิวในบริเวณที่ทาไม่ถึง ส่วนผสมของเมนทอลช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นแม้วันอากาศร้อนและยังสนุกสุดขั้วกับกิจกรรมทางน้ำได้ด้วยสูตร วอเตอร์รีซิสแทนต์ จะเป็นสเปรย์กันแดดของนีเวีย ที่ออกมาใหม่ เมื่อก่อนจะไม่ใช่แบบนี้ Tue, 09 May 2017 04:08:21 UTC en